Gà đông tảo (QC size: 2,8 kg/con)

(0 Nhận xét)
Nhãn hiệu
Anfood

Sản phẩm nội bộ


Giá bán
595,000 đ‎ /Con
Định lượng
(1000 có sẵn)
Tổng giá
Chia sẻ